Pendahuluan


Matapelajaran Sains adalah salah satu matapelajaran yang amat penting di zaman serba mencabar ini. Penyataan ini bukanlah bermakna matapelajaran lain tidak penting dewasa ini. Tetapi, dalam zaman Sains & Teknologi ini, Sains dan Matematik perlu diberi penekanan yang lebih teliti agar dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dan seterusnya Wawasan 2020. Apa yang penting sekarang ini, adalah menanamkan minat serta kesungguhan murid terhadap sesuatu matapelajaran itu sendiri.

Pembelajaran berlaku apabila rangsangan diproses oleh otak seseorang yang akan menyebabkan perubahan tingkah laku atau tindakan. Sebagai seorang guru, amatlah perlu memahami bagaimanan murid dapat belajar Sains dengan pelbagai cara, gaya, tanggapan dan sikap untuk memastikan pengajaran yang berkesan. Adalah menjadi kebiasaan bagi murid-murid, inginkan keseronokan sepanjang masa. Ekoran dari itu, program ini diadakan untuk mengkaji kaedah-kaedah yang sesuai dengan minat dan kecenderungan murid.

Motto

" ILMU PEMANGKIN KECEMERLANGAN"

Visi
Melahirkan pelajar cemerlang melalui persekitaran pembelajaran yang harmoni,
sahsiah terpuji dan pendidikan berkualiti disamping celik IT.


Misi

¢ Membolehkan murid mendapat pengetahuan dan menguasai kemahiran asas Sains.
¢ Meningkatkan keupayaan Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir kepada murid serta untuk membangunkan diri sesuai dengan perkembangan Sains & Teknologi masa kini.
¢ Memberi keseronokan dalam proses P&P yang dijalankan.

Objektif

¢ Mendedahkan murid kepada pengetahuan asas Sains.
¢ Memberi pendedahan yang lebih meluas dalam gerak kerja secara berkumpulan dan inkuiri penemuan.
¢ Mewujudkan interaksi yang berkesan di antara murid - murid serta murid - guru.
¢ Memberi peluang murid meneroka persekitaran dan diri sendiri.
¢ Meningkatkan tahap pemahaman murid secara inkuiri supaya pembelajaran menjadi lebih berkesan khususnya dalam pemahaman konsep, penguasaan kemahiran saintifik dan nilai-nilai murni.
¢ Melahirkan murid yang meminati Sains dan Teknologi.

12 Februari 2009 Posted in | | 0 Comments »

One Responses to "Laporan/Kertas Kerja"

Write a comment